Právne služby

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom právne služby vo všetkých právnych oblastiach. Ťažiskovou činnosťou kancelárie je však poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného práva a zastupovanie v konaniach pred súdmi.
 
Členovia advokátskej kancelárie disponujú v súhrne praxou najmä v nasledovných oblastiach: