Naši ľudia

Ján Lichner

Ján Lichner
jan.lichner@lichner-legal.sk

absolvent Právnickej fakulty 
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Prax

  • 2005–2008 – advokátsky koncipient
  • od r. 2009 – advokát s prevažným zameraním praxe na sporové a obchodné právo. 
  • zakladateľ Lichner Legal s.r.o.

Jazyky

angličtina – slovom a písmom

Michal Lichner


michal.lichner@lichner-legal.sk

absolvent Právnickej fakulty
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Prax

  • od roku 2012 pôsobí v advokácii ako advokátsky koncipient

Jazyky

nemčina – slovom a písmom